Hızlı Okuma

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİYLE SINAVLARDA BAŞARIYI YAKALAYIN

Hızlı okuma, okuma hızınızın geliştirilerek daha kısa sürede daha çok metni anlayarak okumadır.

Beyin çok hızlı çalıştığından yüksek bir algılama kapasitesine sahiptir. Yavaş okuduğunuzda beyin farklı konularla ilgilenme gereği hisseder ve okurken aklınıza ilgili – ilgisiz  farklı  konular gelir. Bu da odaklanma sorununa neden olur. Başta öğrenciler olmak üzere bir çok kişi bu durumu yaşamıştır.

 Anlayarak hızlı okuma yöntemiyle  göz ve beyin koordinasyonu geliştirilir, kelimelerin daha hızlı okunması ve algılanması sağlanır.

Eğitimin Temeli  Egzersizlere Dayanmaktadır

 Nasıl ki spor yapan biri vücudunu güçlendirip geliştiriyorsa hızlı okuma tekniklerinde de gözün görme ve algılama kapasitesi geliştirilir, güçlendirilir.

Yavaş Okuyanlarda Odaklanma Sorunu Olur

Gözlerin 180 derecelik ortalama bir görüş açısı vardır. Ancak okurken yanlış odaklanmadan dolayı bu oran % 2’lere kadar düştüğü için  sıkılırsınız ya da uykunuz gelir. Bu da sizi okumayı sevmeyen bir insan haline  getirir.

Aynı Anda 3-4 Kelimeyi Okuyabilirsiniz

Bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerle okuma hızınızı geliştirerek blok okumayı öğrenebilirsiniz. Blok okuma yöntemiyle 2 kelimeyi aynı anda okuyabilirsiniz.  Kişinin yapısına ve çalışma disiplinine göre bu oran 3-4 kelimeye de çıkabilir. Bu da hızınızın 2 ile 4 kat arasında artması demektir. Hızınız arttıkça okumaya olan ilginiz de artacak ve okumak, sizin için  daha zevkli  hale gelecektir. 

Gelişmiş  Bazı Ülkelerde İlköğretimdeyken Öğretiliyor

Hızlı okuma teknikleri gelişmiş bazı ülkelerde öğrencilere  ilköğretim seviyesindeyken öğretilmektedir. Ülkemizde ise son yıllarda önemi anlaşılmaya başlanmış. Buna bağlı olarak özellikle üst düzey kamu ve özel sektör yöneticileri, belli bir kültür seviyesine sahip insanlar ve bürokratlar tarafından artık ciddi bir talep görmektedir.   Bu insanların,  aynı bilinçle  kendi çocuklarına da hızlı okuma eğitimini özellikle aldırmak istedikleri görülmektedir.

Paragraf Soruları Zaman Kaybettiriyor

Bizim amacımız, adeta sınavlar ülkesi olan ülkemizde,  öğrencilerimize yardımcı olmaktır.

Özellikle; paragrafta sıralama, yer değiştirme, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma, akışı  bozan cümle , ikiye bölme  ve kesin yargı soruları ciddi anlamda zaman kaybettirmektedir.

Maddi - Manevi Emek Boşa Gidiyor

Sınavlara giren birçok öğrenci zaman sorunu yaşamakta ve maalesef süre yetmediği için yapabileceği soruları dahi yapamamaktadır.

Süreyi kullanamayan bir öğrencinin konuyu çok iyi bilmesi de maalesef işe yaramıyor. Maddi ve manevi bütün emeği boşa gitmiş oluyor.

Soruları yetiştiremeyen birçok öğrenci bunu dile getiremez cevapları kaydırdığını söyler ya da farklı bahaneler aramaya çalışır.

Geleceğinize Yatırım Yapın

Hızlı okuma teknikleriyle hem hızınızı arttırabilir hem de geleceğinize önemli bir katkıda bulunabilirsiniz. Çünkü hızlı okuma teknikleri eğitimi, hayatınızın her döneminde işinize yarayacak,  az zamanda daha çok  iş yapmanızı sağlayacak önemli bir eğitimdir.

 

                                                                      

                                            Türkolog Yusuf GÜLER

                           Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitmeni

                                             www.yusufguler.com.tr